Become A Donation

Become A Donation
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@charety.com

Ridderschap van Eer

De Broederschap is ook een prestigieuze ridderorde. De eerste van zijn soort in België! Ter ondersteuning van onze activiteiten delen de ingewijden het leven van de Blanc-Moussi en leven zij de Laetare op een unieke manier

Presentatie

In 1949 stelde Walter Fostier (journalist bij de voorloper van de RTBF, de INR), die de Blancs-Moussis in hun ontwikkeling begeleidde, de oprichting voor van een Chevalerie d’Honneur.

Het is het eerste in zijn soort in België en heeft tot doel persoonlijkheden met verschillende achtergronden naar Stavelot te lokken om bij te dragen tot de verdediging, de ontwikkeling en de uitstraling van het stadje. Met meer dan 300 ingewijden sinds 1950 heeft het ook bijgedragen tot het ontstaan van een uitgebreid netwerk van vriendschappen rond Stavelot.

Diplomaten, ambassadeurs, bedrijfsleiders, sociaal-culturele acteurs, enz. de Ridders dragen bij tot de promotie van Stavelot en de Confraterniteit in de hele wereld.

Onder toezicht van een Hoge Raad en in nauwe samenhang met de Broederschap is het eremeteken voorbehouden aan ten hoogste vijftig nationale en vijfentwintig internationale leden.

Ontmoet onze Chef

Laetare & Inducties

Net als bij de Blanc-Moussi vindt de grote manifestatie van de Chevalier plaats op Laetare-zondag.

Na een ontvangst in de kelder van de abdij, begeven de ridders zich naar de tribune vanwaar ze de processie van de Laetare kunnen volgen. Daarna wonen ze de traditionele slot Rondeau des Blancs-Moussis bij, op de Place Saint-Remacle.

De rest van de dag werd doorgebracht in de prestigieuze gebouwen van de abdij van Stavelot, met als hoogtepunt de installatie van de nieuwe kandidaat-ridders.

De impetuos doorkruisen de gewelfde kelders tussen een erehaag van Blancs-Moussis, grommend en hun weg verlichtend met fakkels, alvorens de kapittelzaal binnen te gaan, een prachtig decor voor de inwijdingsceremonie.

Na een vin d’honneur nemen de ridders en Blancs-Moussis deel aan de Agapes, een feestelijke en gezellige maaltijd waar hartstochtelijke discussies en Laetare-liederen elkaar afwisselen.

De avond eindigt in de kelders, tijdens de traditionele “Nuit blanche des Blancs-Moussis”, waar Chevaliers, Blancs-Moussis en een groot publiek elkaar ontmoeten voor een wilde sfeer tot in de vroege uurtjes.

De rest van het jaar

Afgezien van de Laetare wordt het jaar van een Ere-Ridder gekenmerkt door verschillende activiteiten, waarvan de belangrijkste de Dag van de Ridderschap op de eerste zaterdag van oktober is.

Het evenement begint met een concert dat de Ridderschap aanbiedt aan haar leden en het publiek van Stavelot. De refter van de monniken van de abdij van Stavelot is gastheer van dit evenement. Deze zaal heeft een uitzonderlijke akoestiek en is ook de locatie voor het prestigieuze Muziekfestival in augustus.

Na het concert komen de ridders en de Blancs-Moussis bijeen voor een gezellig herfstbanket.

Chevaliers en Blancs-Moussis ontmoeten elkaar ook bij verschillende gelegenheden, met name tijdens het jeu de boulestoernooi op het plaatselijke feest in augustus. Maar ook voor het golftoernooi dat door de Ridderschap wordt georganiseerd en waar gemengde teams van Ridders/Witten-Moussis tegen elkaar strijden.

De laatste jaren is er een ander interessant initiatief ontstaan, de Thursday Talks. Op initiatief van enkele BM’s hebben zij zich ertoe verbonden een reeks conferenties te organiseren over diverse onderwerpen en vraagstukken van deze tijd, of het nu om economische, sociale of culturele vraagstukken gaat.

De achterliggende gedachte is gebruik te maken van het uitgebreide netwerk van contacten van de Ridderorde om voor elk van de behandelde thema’s belangrijke sprekers te kunnen uitnodigen en voor de coördinatie van het geheel een beroep te kunnen doen op de organisatorische kracht van de Confraterniteit.

Deze mooie samenwerking tussen de 2 structuren heeft het al mogelijk gemaakt vele thema’s aan te snijden.

Onder meer thema’s over de sociale economie, kortsluitingen & agrarische reconversies, maar ook over het werk van de herinnering, de verantwoordelijkheid van de media in de verspreiding van informatie of de evolutie van democratische modellen, brachten een groeiend publiek samen.