Become A Donation

Become A Donation
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

info@charety.com

De huidige Broederschap

Hoewel het Blanc-Moussi-karakter al verschillende eeuwen bestaat, is de Broederschap in haar huidige vorm ontstaan tijdens de periode van wederopbouw in Stavelot na de Tweede Wereldoorlog.

Na een eerste verschijning van het personage tijdens het carnaval van het jaar daarvoor, was het in 1947 dat 21 jonge Stavelotanen het personage Blanc-Moussi volledig omtoverden.

Zij zullen worden bijgestaan door Walter Fostier, een journalist van de Belgische radio (I.N.R.).

Verleid door de deelname van alle Stavelotanen aan de Laetare, lanceerde hij een reeks rapporten ten gunste van de Laetare en het emblematische karakter ervan.

Tegelijkertijd stelde hij voor dat de Blancs-Moussis zich zouden organiseren in een Broederschap. Het helpt hen zich te structureren, een beheerscomité op te richten, statuten op te stellen om de tradities en codes van dit traditionele kostuum te waarborgen.

Vanaf dat moment ontwikkelde het karakter van de Blanc-Moussi zich aanzienlijk tot hij de ambassadeur van een stad en haar Laetare werd, maar ook een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Belgische folklore.

De Broederschap is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), democratisch en niet-politiek. Alle generaties, alle achtergronden en alle sociale klassen mengen zich in een goed humeur. Trouwens, niemand lijkt meer op een gemaskerde Witte Moussi dan een andere gemaskerde Witte Moussi!

Gebaseerd op de historische tradities van de klederdracht, bestaat de Broederschap uitsluitend uit mannelijke leden.

De andere acceptatiecriteria zijn eenvoudig: u moet meerderjarig zijn en in Stavelot wonen (sinds ten minste 3 jaar) om te garanderen dat het Blanc-Moussi-pak uitsluitend in Stavelot wordt gemaakt.

Vandaag telt zij meer dan 370 leden, die zich allen actief inzetten voor de verdediging van de Blanc-Moussi-traditie en het plaatselijke folkloristische erfgoed.

Het samenbrengen van deze mensen met verschillende vaardigheden en talenten is waardevol en stelt ons in staat om zelf in al onze behoeften te voorzien.

De broederschap heeft haar eigen lokalen aan de oevers van de Amblève. Dit zijn voormalige leerlooierijen die in de jaren tachtig door de BM werden gekocht en gerenoveerd. Dit gebouw, dat sinds 1985 op de monumentenlijst staat, stelt ons in staat onze talrijke evenementen te organiseren, maar is ook beschikbaar voor verhuur.

Natuurlijk maken we onze eigen confetti praalwagens. Maar confetti, maskers en blazen komen ook uit onze eigen levenskrachten.

Last but not least geeft de Broederschap ook eigen media uit. Het Journal Blanc-Moussi – of JBM – begeleidt ons sinds 1951 bij al onze avonturen.

Maar het kan vooral in een paar eenvoudige woorden worden samengevat: een groot menselijk avontuur vol nieuwe, ongewone en unieke ervaringen…