Nederlands

De Blancs Moussis van Stavelot 

 

          "Blanc Moussi" betekent in het Waals dialect “met wit bekleed”. De “Blancs Moussis”, opgericht als broederschap, zijn nu een beroemde folkloristische groep. Afkomstig uit Stavelot, een kleine stad in het oosten van België (Provincie Luik), zijn ze er mettertijd een zinnebeeldige figuur geworden.

          Stavelot, ten zuiden van Luik, aan de oevers van de rivier de “Amblève”, ontstond rond een abdij die in de zevende eeuw door de heilige Sint Remacle is opgericht. Deze Benedictijnse abdij maakte van dit toenmalige dorp de hoofdstad  van het abtenvorstendom en Stavelot groeide door de eeuwen heen tot een belangrijk centrum met grote geestelijke en ook artistieke uitstraling.
           In de late middeleeuwen, een beruchte tijd waarin de moraal van de geestelijkheid in Europa verslapte, ontsnapten ook Stavelot en haar monniken niet aan deze stroming en zo zag men regelmatig dienaars van de kerk deelnemen aan duidelijk carnavalesk vermaak. Toen de toenmalige Prins Abt daartegen strenge disciplinaire sancties nam, bleef de bevolking zich de nu afwezige monniken herdenken door zich in grote kap en pij te hullen en de monastieke dracht na te bootsen. Een nieuw energiek ingrijpen van de abt verbood ook deze parodie en klederdracht weer; maar de opstandige bevolking verving toen deze togen door witte kledij, aangevuld met een spottend masker met een hilarisch lange rode neus…. En zo ontstonden, rond 1502, de “Blancs Moussis de Stavelot”.

De Blanc Moussi verrast door de sprankelende witheid van zijn uitdossing. Bij dit onberispelijke plaatje hoort een geluid, of liever een soort gegrom, bewust neutraal en onduidelijk. De "Blanc Moussi " spreekt niet, hij gromt met een soort keelklank! : Wah-Wah.

Naast  zijn uiterlijk en geluid heeft de "Blanc Moussi " ook een typische karaktertrek. Hij is oneerbiedig, satirisch en entertainer. Het doel is het publiek te prikkelen, een reactie uit te lokken, kortom, de mensen te laten deelnemen aan het feest. Zo is hij opzettelijk provocerend. Rond zijn middel draagt hij een zak met confetti, waarmee hij de haren van het publiek bestrooit, terwijl hij met zijn andere hand plagend zwaait met een varkensblaas.

Folklore is een schitterende manier om contact te leggen, om te ontdekken, uit te wisselen en te verbroederen. Het Broederschap "Blancs Moussis", dat op het ogenblik 350 leden telt, gebruikt deze eigenschappen bij haar internationale optredens. Zo zijn zij reeds opgetreden op verschillende plaatsen in Frankrijk, in Zwitserland ( Basel ), Duitsland ( Frankfurt, Keulen, Düsseldorf, Hannover ), Italië en zelfs in China ( Beijing in 2003 tijdens een festival van toerisme en in Shanghai tijdens de Wereld Tentoonstelling van 2010, met name tijdens de Belgische Dag, waaraan de kroonprins van België, de huidige Koning Filip, luister gaf met zijn aanwezigheid!). Telkens weer zorgen de Blancs Moussis met hun confetti, hun mimespelers en hun luidruchtige stoet voor verrassing en plezier voor vele duizenden toeschouwers.

 

Het Broederschap van de “Blancs Moussis” van Stavelot heeft ook een eigen Ereridderschap, met als leden vele Belgische en buitenlandse persoonlijkheden van economische, politieke, diplomatieke en culturele achtergrond. Een greep uit deze groep:

 

Ingewijd op 14 maart 2010
- Z.E.H. ZHANG Yuanyuan, Ambassadeur van de Volksrepubliek China
- Z.E.H. Prof. Dr. Reinhard BETTZUEGE, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland.
 Ingewijd op 3 april 2011
- Z.E.H. Howard W. GUTMAN, Ambassadeur van de Verenigde Staten
- Z.E.H. Arif Hawas OEGROSENO, Ambassadeur van Indonesië
- Lt Gen b.d. Frederic VANDINGENEN, Ere-Vleugeladjudant van de Koning.
 Ingewijd op 18 maart 2012
- Z.E.H. Louis LORIMIER, Ambassadeur van Canada
- Z.E.H. Jun YOKOTA, Ambassadeur van Japan
- Z.E.H Jonathan A. BRENTON, Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Britannie en Noord-Ierland.
Ingewijd op 10 maart 2013
- Z.E.H. Dr Eckart CUNTZ, Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland
- Z.E.H. KIM chang-beom, Ambassadeur van Korea in België en de EU
- Z.E.H. Robert J. FAUCHER, Deputy Chief of Mission, Ambassade van de VS
- Baron Paul BUYSSE, Voorzitter van de Raad van Bekaert NV en Immobel NV.
 Zullen ingewijd worden op 30 maart 2014
- Z.E.H. Mitsuo SAKABA, Ambassadeur van Japan
- Z.E.H. Jean-Jacques WELFRING, Ambassadeur van Groot Hertogdom Luxemburg
- Z.E.H. Ghislain d’HOOP, Ambassadeur van België.
 Andere persoonlijkheden die hen voorafgingen, waren de heren 
- Didier REYNDERS, momenteel Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken
- Melchior WATHELET, Staatsminister, voormalig vice-premier en justitieminister  
- Charles GHISLAIN ( 2006 ), momenteel Ambassadeur van België in Rome
- Alan BLINKEN, Ere-ambassadeur van de VS in België
- Karel VAN MIERT ( † ), Ere Lid van de Europese Commissie
- Karl-Heinz LAMBERTZ (2007),Minister-President v.de Duitstalige Gemeenschap van België
- GUAN Chenguyan (2007), Ere-ambassdeur van de Volksrepubliek China bij de Eur. Unie
- RIPHAT Najib Kesoema (2008), Ere-ambassadeur van Indonesië in België.


           De internationale faam die het Broederschap van "De Blancs Moussis van Stavelot" in de loop der jaren heeft verworven en die blijkt uit haar deelname aan vele internationale culturele evenementen in het buitenland, heeft van de stad Stavelot een waardig vertegenwoordiger van België gemaakt tot ver buiten onze landsgrenzen.

 

Gelieve hieronder onze gegevens te vinden

Het Folkloristische Broederschap van “De Blancs Moussis van Stavelot Asbl”, Koninklijk Gezelschap
Chemin du Château 1A,. B-4970 Stavelot (Belgium / Europe)
 pierre.blaise@johncockerill.com ▪ www.blanc-moussi.com
Tel. +32 (0) 475 30 22 61